මෝඩර්නා එන්නත : ඇමෙරිකාව දෙවැනි කොරෝනා එන්නතටත් අනුමැතිය දෙන්න සූදානම්
For Sri Lankan's Overseas
Latest_News
calendar
DEC
18

මෝඩර්නා එන්නත : ඇමෙරිකාව දෙවැනි කොරෝනා එන්නතටත් අනුමැතිය දෙන්න සූදානම්

මෝඩර්නා එන්නත : ඇමෙරිකාව දෙවැනි කොරෝනා එන්නතටත් අනුමැතිය දෙන්න සූදානම්

දෙවන කොරෝනා වයිරස් එන්නතත් විශේෂඥ මණ්ඩලයක් විසින් අනුමත කිරීමෙන් පසු එක්සත් ජනපදයේ හදිසි අනුමැතිය ලබා ගැනීමට සූදානම්.

 

ආහාර හා ඖෂධ පරිපාලනයේ (එෆ්ඩීඒ) ප්‍රධානියා පැවසුවේ සමාගමට මාත්‍රාව මිලියන ගණනක් නැව්ගත කිරීමට මෝඩනා එන්නත සඳහා අනුමැතිය ලබාදීම සඳහා තම ආයතනය ඉක්මණින් පියවර ගන්නා බවයි.

 

එය පැමිණෙන්නේ එක්සත් ජනපදය ෆයිසර්-බයෝ එන්ටෙක් ක්‍රියාත්මක කිරීමත් සමඟ මෙතෙක් සිදු කළ විශාලතම ප්‍රතිශක්තිකරණ ව්‍යාපාරය ආරම්භ කර දින කිහිපයකට පසුවයි.

 

එක්සත් ජනපදය වෙනත් කිසිදු රටකට වඩා වැඩි කොවිඩ් -19 රෝගීන් හා මරණ වාර්තා කර ඇත.

 

මෙම සතිය මුලදී, මරණ සංඛ්‍යාව 300,000 ඉක්මවා ගියා.

 

මෝඩනා එන්නතෙහි ප්‍රතිලාභ වයස අවුරුදු 18 සහ ඊට වැඩි අයට ඇති අවදානම ඉක්මවා යන බව උපදේශන මණ්ඩලය බ්‍රහස්පතින්දා 20-0ක් ලෙස ඡන්දය ප්‍රකාශ කළා.

 

පසුගිය සතියේ එම කමිටුවම ෆයිසර් - බයෝ එන්ටෙක් එන්නතට සහාය දුන් අතර පසුදින හදිසි භාවිතය සඳහා එහි අවසරය ලබා දුන්නා.

 

 

 

views

582 Views

Comments

arrow-up