ලොව පුරා දැවැන්ත ඇනහිටීම් සිදුව ඇති බව ගූගල් තහවුරු කරයි
For Sri Lankan's Overseas
Latest_News
calendar
DEC
14

ලොව පුරා දැවැන්ත ඇනහිටීම් සිදුව ඇති බව ගූගල් තහවුරු කරයි

ලොව පුරා දැවැන්ත ඇනහිටීම් සිදුව ඇති බව ගූගල් තහවුරු කරයි

පරිශීලකයින්ට දහස් ගණනකට බලපාන පරිදි ගූගල් සේවාවන් හදිසියේම බිදවැටී තිබෙනවා. YouTube, Gmail, Google Assistant, Google Docs ඇතුළු සේවාවන් කිහිපයක්ම ඊට ඇතුළත් වේ.

 

වෙබ් අඩවි ඇනහිටීම් නිරීක්ෂණය කරන වෙබ් අඩවිය වන ඩවුන්ඩෙටෙක්ටර් ලොව පුරා ඇණහිටීම් 40,000 කට අධික සංඛ්‍යාවක් වාර්තා කර ඇත.

 

යූ ටියුබ් සහ ජීමේල් ගෝලීය වශයෙන් දරුණු ලෙස පීඩාවට පත්ව ඇති බවක් පෙනෙන්නට ඇති අතර, විශේෂයෙන් සතියේ පළමු දිනයේදී ගූගල් සේවාවන් ඇණහිටීමෙන් ඒය ඉතාමත් බැරෑරුම් ව පවතී

 

සමහර පරිශීලකයින් Gmail නැවත ක්‍රියාත්මක වන බව වාර්තා කරන අතර ඔවුන්ට එයට පිවිසිය හැකි නමුත් ගැටළු පවතී.

 

කෙසේ වෙතත්, පරිශීලකයින් නැවත පුරනය වන විට Gmail අනතුරු ඇඟවීමක් ද පෙන්වයි.

 

ඇනහිටීම් හේතුවෙන් බලපෑමට ලක්වූ තවත් සේවාවක් වූ යූ ටියුබ් දැන් නැවත පැමිණ ඇත. 

 

"සමහර පරිශීලකයින් සඳහා ජීමේල් සේවාව දැනටමත් ප්‍රතිෂ්ථාපනය කර ඇති අතර නුදුරු අනාගතයේ දී සියලු පරිශීලකයින් සඳහා විසඳුමක් අපේක්ෂා කරමු. කරුණාකර මෙම කාල රාමුව ඇස්තමේන්තුවක් වන අතර එය වෙනස් විය හැකිය" යනුවෙන් ගූගල් සිය ජීමේල් තත්ව පිටුවේ සඳහන් කරයි.

 

ගූගල් සිය සේවා තත්ව පිටුවෙහි තහවුරු කර ඇත්තේ එහි සියලුම සේවාවන් ඇනහිටීම් වලින් පෙළෙන බවයි.

 

Gmail ගැන, උදාහරණයක් ලෙස, එය මෙසේ කියයි: "Gmail හි බහුතරයක් පරිශීලකයින්ට බලපාන ගැටළුවක් ගැන අපි දනිමු. බලපෑමට ලක්වූ පරිශීලකයින්ට Gmail වෙත ප්‍රවේශ විය නොහැක.

 

"Gmail service has already been restored for some users, and we expect a resolution for all users in the near future. Please note this time frame is an estimate and may change," - Gmail status page

"We're aware of a problem with Gmail affecting a majority of users. The affected users are unable to access Gmail. We will provide an update by 12/14/20, 5:42 PM detailing when we expect to resolve the problem. Please note that this resolution time is an estimate and may change."

 

views

522 Views

Comments

arrow-up