ඉන සිහින් කරන ව්‍යායාම
For Sri Lankan's Overseas
Latest_News
calendar
DEC
24

ඉන සිහින් කරන ව්‍යායාම

ඉන සිහින් කරන ව්‍යායාම

ප්‍රියමනාප හා ආකර්ෂණීය සිරුරකට හිමිකම් කියන්න අප කවුරුත් ආසයි.ඊට කළයුතු දේ තමයි දේ තමයි ආහාර පාලනය කිරීම හා ව්‍යායාම. බොහෝදෙනා මේ වෙනුවෙන් නොකරන දෙයක් නැති තරම්. සමහරු ජිම් යනවා, කෑම පාලනය කරනවා. අපි තද ඇඳුමක් ඇන්දොත් බොහෝ විට උදරය දෙපසින් මේද කොටස් එල්ලා වැටෙන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් ඉන ප්‍රදේශය හැඩ කරගන්න කළහැකි ව්‍යායාම ගැන මෙහි වැඩිදුරටත් විස්තර කෙරෙනවා
වේගයෙන් ඇවිදීම, බයිසිකල් පැදීම/ එක තැන පදින COMOO, 8880, වැනි ව්‍යායාම උපකරණ, | බැඩ්මින්ටන් වැනි ක්‍රීඩා යොදා ගැනීමට පුළුවන්. ගෙවත්තේ හා නිවසේ සිදු කරන වැඩ කටයුතු අතර මේ සඳහා අදාළ මෙම ව්‍යායාම දිනකට පැය භාගයක්වත් කරන්න පුරුදු වෙන්න. සතියකට අවම වශයෙන් දින 5 ක්වත් මෙසේ කිරීමෙන් මේදය දහනය වීම හොදින් සිදු කර ගත හැකියි.

ඉන ප්‍රදේශයේ මේදය ඉවත් කිරීමේ ව්‍යායාම ගතහොත් කොටස් දෙකක් වශයෙන් කතා කරන්න පුළුවන්. පළමුවෙහි එක තමයි උදරයේ මේදය අඩු කිරීමේ ව්‍යායාම සහ දෙවැනි එක ඉන ප්‍රදේශය එල්ලා වැටෙන ගතිය අඩු කිරීමට කළ යුතු ව්‍යායාම වශයෙන්.

Bicycle Crunches

මුලින්ම බිම නිදා ගන්න. දැන් එක කකුලක් දණහිසෙන් අංශක 90 නවන්න. අනික් කකුල සම්පුර්ණයෙන් දිග හරීන්න. අත් දෙක හිස පිටුපස සැහැල්ලුවෙන් තබා ගන්න. දැන් නවන ලද දණහිස වෙත ඊට ප්‍රතිවිරුද්ධ වැළට ගෙන එන්න. දැන් අනික් කකුල හවන, කලින් නැමූ කකුල දිගහරින්න. එම දණහිස වෙත ඊට ප්‍රතිවිරුද්ධ වලට ගෙන එන්න. මෙසේ බයිසිකලයක් පදින ආකාරයට 15-30 මෙම ව්‍යායාමය කරන්න.

Heel Touch
මුලින් බිම වැතිරෙන. දණහිස් අංශක 90 එන සේ නවන. පාද බිම හොදින් ස්පර්ශ වී තිබිය යුතුයි. දැන් සිරුරට සමීපව දිග හැර තබාගන්න. දැන් ඔළුව මඳක් ඔසවමින් දකුණු අතින් දකුණු කකුල් විලුඹ ද වම් විලුඹ ද මාරුවෙන් ඔසවන්න.

 

 

 


Russian Twist
මුලින් බිම වැතිරෙන්න. දැන් දණහිස් අංශක 90 නවාගන්න. කඳ ප්‍රදේශය දැන් බිම සිට අංශක 45 වන සේ ඔසවන්න. අත් දෙකේ ඇගිලි එකිනෙක අතරට යවා ගෙන කකුල් පොළොවෙන් තරමක් ඔසවන්න. දැන් ඉන්න ප්‍රදේශය කරකවමින් වම් වැලමිට වම් පසටත් දකුදු වැලමිට දකුණු පස දිවෙන් මාරුවෙන් මාරුවට ස්පර්ශ කරන්න. 30 වතාවක් පමණ කරන.

මේ ආකාරයට ව්‍යායාම කිරීමෙන් සහ ආහාර පාලනය තුළින් ඔබට ලස්සන සිරුරක් සහ සිහින් ඉන ප්‍රදේශයක් සාදා ගත හැක.

 

 

by Dilki Shamani 

Photo Source : Internet

 

views

1216 Views

Comments

arrow-up