සුව නොවන තුවාල අවදානම්
For Sri Lankan's Overseas
Latest_News
calendar
DEC
05

සුව නොවන තුවාල අවදානම්

සුව නොවන තුවාල අවදානම්

සුව නොවන තුවාල කෙනෙකුට බරපතළ ආබාධ ඇතිකරනවා. සාමාන්‍යයෙන් සුව නොවන තුවාලයක් ලෙස ගැනෙන්නේ මාසයක් හෝ ඊට වඩා වැඩි කාලයක් තිබෙන තුවාලයක්. එසේ වීමට හේතු තියෙනවා. දියවැඩියාවට ගොදුරු වීම නහර ගැට ගැසීම නිසා තුවාල තිබෙන රුධිර සැපයුම බාධාවීම අපිරිසිදු රුධිරය එකතු වී තිබීම ඊට හේතුවෙන නිසා බොහෝ තුවාල සුව වන්නේ නැහැ. කෙනෙකුට තුවාලයක් තිබෙන විට එය සති එකක් දෙකක් පසුවී සුව නොවේ නම් එසේ වීමට හේතු සොයා බැලිය යුතුයි. බටහිර වෛද්‍ය ක්‍රමයෙන් සිදු කරන්නේ විෂබීජ නැසීමට පිරිසිදු කර තැබීමක්. තුවාලයක් කොතරම් විශාල වුවත් ආයුර්වේද වෛද්‍ය ක්‍රමයට අනුව සුව කිරීමට ඖෂධ සොයාගෙන තියෙනවා. එම ප්‍රතිකාර මගින් නරක්වූ පටක ඉවත් කිරීමට වෙනම ඖෂධ තියෙනවා. තුවාලයක් සුව නොවීමට සැරව නරක් වූ පටක තිබේ නම් පළමුවෙන් කරන්නේ එම අපද්‍රව්‍ය ඉවත් කිරීමට ඖෂධ දීමයි.

ඉන්පසු ප්‍රතිකාර කරන විට තුවාල සම්පූර්ණයෙන්ම විත්‍ර වී මතුපිට රතු තුවාලයක් පෙනෙනවා. එසේ රතු පැහැයට තුවාලය ආ විට ඖෂධ දිය යුතු වෙනවා. මෙහිදී සෑම විටම ශරීර අභ්‍යන්තරයට ඖෂධ දෙන ගමන් තුවාල බෙහෙත් දැමිය යුතු වෙනවා. එවිට තුවාලය සුව වෙනවා. මෙසේ නිසි ප්‍රතිකාර කිරීමෙන් ඕනෑම තුවාලයක් සුව කරගත හැකි වෙනවා.

 

 

 


සුව නොවන තුවාලයක් තිබෙන විට ආහාර පාන ගැනීමත් ඉතාම වැදගත් වෙනවා. එනම් සැර ආහාර ඉස්සන් දැල්ලන් ටින් ආහාර අච්චාරු කෘතිම ආහාර අන්නාසි තක්කාලි වැනි දේ ආහාරයට ගැනීම අඩු කළ යුතු වෙනවා. කොළ එළවළු පලා ඕනෑම එකක් වැඩිපුර ආහාරයට ගැනීම හිතකර වෙනවා. තුවාලයක් තිබෙන විට පිරිසිදුකම ඉතාම වැදගත් වෙනවා. මේ නිසා රෝගියා නිතරම පිරිසිදු ඇඳුම් ඇඳීම රෝගියාගේ දෑත් පිරිසිදුව තැබීම වැදගත් වෙනවා. තුවාලයක් තිබෙන විට තුවාලය පිරිසිදු කිරීමට ඖෂධ වර්ග දෙනු ලබනවා.

මේ හැර ස්වභාවය අනුව එය වසා තැබිය යුතු වෙනවා. පිලිස්සුණු ඒවා වසා තබන්නේ නෑ. අනෙක් තුවාල වසා තබනවා. සනීප නොවන තුවාල අපට නිතර දක්නට ලැබෙන්නේ මෙසේ බහුතරයක් දකින රුධිර නාල සිහින් වී රුධිර සැපයුම සම්පූර්ණයෙන්ම නැවතී තිබීම නිසයි. ඉක්මනින් සුව වීමට කල්ගතවන තුවාල වන්නේ නහර ගැට ගැසීම මත ඇතිවන තුවාල වැනි දෑ. ඒවා පහසුවෙන් සුව වන්නේ නැහැ. සිරුරේ සුව නොවන තුවාල තිබේ නම් ඒ පිළිබඳ වැඩි අවධානයක් යොමු කරන්න. නැත්නම් එය බරපතළ සෞඛ්‍ය තර්ජනයක් ඇති කරාවි.

 

 

by Dilki Shamani

Photo Source: Internet

 

views

1294 Views

Comments

arrow-up