ප්‍රවිණ රංගන ශිල්පී හේමසිරි ලියනගේ මහතා උපන්දිනය සැමරුවේ මෙහෙමයි (PHOTOS)
Latest_News
calendar
DEC
28

ප්‍රවිණ රංගන ශිල්පී හේමසිරි ලියනගේ මහතා උපන්දිනය සැමරුවේ මෙහෙමයි (PHOTOS)

ප්‍රවිණ රංගන ශිල්පී හේමසිරි ලියනගේ මහතා උපන්දිනය සැමරුවේ මෙහෙමයි (PHOTOS)

ප්‍රවිණ රංගන ශිල්පී හේමසිරි ලියනගේ මහතාගේ උපන්දිනය පසුඟියදා යෙදි තිබුණා..

 

රංගන ශිල්පීනි සමනලි ෆොන්සේකා හා ගායන ශිල්පී ඉන්ද්‍රචාපා ලියනගේ ඇතුළු ඔහුගේ හිතවතුන් සමග එදින මෙ⁣ලෙස ඔහු ගත කර තිබුණා...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

views

283 Views

Comments

subscribe
arrow-up