ඉන්දීය ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක යශ්වේන්ද්‍ර චහල් යුගදිවියට (PHOTOS)
For Sri Lankan's Overseas
Latest_News
calendar
DEC
24

ඉන්දීය ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක යශ්වේන්ද්‍ර චහල් යුගදිවියට (PHOTOS)

ඉන්දීය ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක යශ්වේන්ද්‍ර චහල් යුගදිවියට  (PHOTOS)

Yuzvendra Chahal කියන්නේ ඉන්දීය ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ දකුණත් පන්දු යවන්නෙක්...

 

 

ඔහුගේ විවාහය ⁣පසුගිය දෙසැම්බර් 22 වන දින සිදු වු බවට විදෙස් මාධ්‍ය සඳහන් කර තිබෙනවා...

 

ඔවුන්ගේ විවාහයේ සුන්දර ඡායාරූප පෙළක් මෙලෙස සමාජ මාධ්‍ය පළ කර තිබුණා...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

views

287 Views

Comments

arrow-up