2020 අවසාන සූර්යග්‍රහණය
For Sri Lankan's Overseas
Latest_News
calendar
DEC
13

2020 අවසාන සූර්යග්‍රහණය

2020 අවසාන සූර්යග්‍රහණය

2020 අවසානයේ සිදුවන සූර්යග්‍රහණය මෙය වනවා. මෙම සූර්යග්‍රහණය දෙසැම්බර් 14 වන දින සිදු වේ. සූර්යයා සම්පූර්ණ ලෙස අඳුරු වී වැසීමක් සිදුවනු ඇතත්, මෙය සුළු වේලාවකට පමණක් පවතින්නක් වනවා.

පෘථිවිය හා සූර්යයා අතර චන්ද්‍රයා ගමන් කරන විට සූර්යග්‍රහණයක් සිදු වන අතර එමඟින් පෘථිවියේ නරඹන්නෙකු සඳහා සූර්යයාගේ රූපය මුළුමනින්ම හෝ අර්ධ වශයෙන් අදුරු ව දිස් වේ.

මෙහි ගමන් මාර්ගය 2017 පෙබරවාරි 26 වන දින ඇතිවූ සූර්යග්‍රහණය හා සමානය. එය සිදුවන්නේ 2019 ජූලි 2 වන දින සූර්යග්‍රහණයෙන් මාස 17 කට පසුව වන අතර 2019 සූර්යග්‍රහණය මෙන් චිලී සහ ආර්ජන්ටිනාවෙන් ද දැකගත හැකිය.

 


මෙම සූර්යග්‍රහණය බොලිවියාව, බ්‍රසීලය, ඉක්වදෝරය, පැරගුවේ, පේරු සහ උරුගුවේ අර්ධ සූර්යග්‍රහණයක් ලෙසද දිස්වේ. අරවුකානියා කලාපයේ, ලොස් රියෝස් කලාපයේ සහ බාවෝ බාවෝ කලාපයේ ඉතා සුළු කොටසකට මෙම සූර්යග්‍රහණය දැකගත හැකිය.

ටෙමූකෝ, විලාරිකා සහ පූකන් යන ප්‍රදේශවලටත්, මොචා දූපතේ ද පූර්ණ ලෙස දැකගත හැකිය.

මෙම සූර්යග්‍රහණය සිදුවන්නේ 2019 දෙසැම්බර් 26 වන දින සිදු වූ සූර්යග්‍රහණයෙන් වසරකට පසුවය.

 

 

 

 

 

 

by Kaushalya De Silva

Photo source : Internet

views

629 Views

Comments

arrow-up