එක්සත් ජාතික පක්ෂය යළි සන්ධානගත වීමට සාකච්ඡා
Latest_News
calendar
DEC
28

එක්සත් ජාතික පක්ෂය යළි සන්ධානගත වීමට සාකච්ඡා

එක්සත් ජාතික පක්ෂය යළි සන්ධානගත වීමට සාකච්ඡා

එක්සත් ජාතික පක්ෂය යළි සන්ධානගත වී එළැඹෙන පළාත් සභා මැතිවරණයේදී තරග කිරීමට සූදානම් වන බව ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරයි.

 

ඒ පිළිබඳව දැනටමත් අවධානය යොමු වී ඇති බව එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ වත්මන් මහ ලේකම් ශමල් සෙනරත් මහතා පවසා තිබෙනවා.

 

ඉදිරියේදී ඊට අදාළ නිල සාකච්ඡා සිදු කිරිමට ඔවුන් සූදානමින් සිටින අතර එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ විශේෂ කෘත්‍යාධිකාරි මණ්ඩල රැස්වීමක් ලබන ජනවාරි මාසයේ මුල පැවැත්වීමට ද කටයුතු යොදා තිබෙනවා.

 

 

 

views

220 Views

Comments

subscribe
arrow-up