රශිපබා සංදීපනී සිය හොඳම උපන්දිනය සමරයි (PHOTOS)
For Sri Lankan's Overseas
Latest_News
calendar
DEC
30

රශිපබා සංදීපනී සිය හොඳම උපන්දිනය සමරයි (PHOTOS)

රශිපබා සංදීපනී සිය හොඳම උපන්දිනය සමරයි (PHOTOS)

රශිපබා සංදීපනි කියන්නේ මෑතකාලින ජනප්‍රිය සූරුපි තාරකාවක්..

 

ඇය දක්ෂ රංගන ශිල්පීනියක් , නිවේදිකාවක් ඒ වගේම නර්තන ශිල්පීනියක් විටක ගායිකාවක් ...

 

ඉතින් ඇයගේ උපන්දිනය පසුඟියදා යෙදි තිබුණා ...

 

ඇයට උපන්දිනයට සුභපැතුම් එකතු කරපු හැමොටම ඇය මෙලෙස ස්තුති කර තිබුණා..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

views

1397 Views

Comments

arrow-up