මඤ්ඤොක්කා කේක්
For Sri Lankan's Overseas
Latest_News
calendar
DEC
28

මඤ්ඤොක්කා කේක්

මඤ්ඤොක්කා කේක්

අදත් අපි පාන් පිටි වෙනුවට දේශීය අමුද්රව්යයකින් සකස් කරන කේක් රෙසපියක් අරගෙන ආවා. ටිකක් වෙලාව ගියාට කේක් එක ඉතාමත්ම රසවත් වගේම මේ උත්සව කාලෙට වෙනසක් එක් කරන්නට හදලම රස බලන්න.

 

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය,

 

- ග්‍රේට් කරගත් මඤ්ඤොක්කා ග්රෑම් 950 ක් පමණ ( මඤ්ඤොක්කා අල හොඳින් සුද්ද කර සෝදා පිරිසිදු කර අලය සිහින්ව ග්රේට් කරගන්න.

- පොල් කිරි කෝප්ප 02 ක් ( මිටිකිරි හෝ පිටිකළ පොල් කිරි වුවද ගත හැක )

- කිරි කෝප්ප 1/2 ක් ( ෆ්රෙෂ් මිල්ක් හෝ කිරිපිටි යොදා ගත හැකියි )

- දියකරගත් බටර් කෝප්ප 1/4 ක්

- බිත්තර 03 ක්

- ග්රේට් කරගත් චෙඩාර් චීස් මේස හැඳි 06 ක්

- ටින්කිරි කෝප්ප 1/2 ක්

- සීනි අඩු කෝප්ප 1/4 ක්

 

ටොපින් එක සඳහා අවශ්ය ද්රව්,

 

- පිටි මේස හැඳි 02 ක්

- සීනි මේස හැඳි 02 ක්

- ටින්කිරි කෝප්ප 1/2 ක්

- පොල් කිරි කෝප්ප 02 ක්

- ග්රේට් කරගත් චෙඩාර් චීස් මේස හැඳි 02 ක්

 

සාදාගන්නා ආකාරය,

 

මඤ්ඤොක්කා, බටර්, ටින්කිරි, කිරි, චෙඩාර් චීස්, සීනි හා බිත්තර දෙකක් භාජනයකට දමා හොඳින් මිශ්ර කර ගන්න. එයට පොල් කිරි කෝප්ප 02 කද ටික ටික දමා කලවම් කරගන්න. බේකින් තැටියකට බටර් තවරා මෙම මිශ්‍රණය දමන්න. අංශක 350 කට කලින් විනාඩි 10 ක් පමණ ඔවන් එකකට මේ තැටිය දමා පැයක් පමණ හොඳින් බේක් කරගන්න. පැයකට පසුව ඔවන් එකෙන් ඉවත් කර පසෙකින් තබා ටොපින් එක සදාගැනීම ආරම්භ කරන්න. ඒ සඳහා සීනි මේස හැඳි දෙක හා පිටි සාස්පානකට දමා රත්කර ගන්න. එයට ටින් කිරි කෝප්ප 1/2 ක් එකතු කර හොඳින් කලවම් කරමින් ග්රේට් කරගත්ත චෙඩාර් චීස් ටිකත් දමාගෙන නොනවත්වා හැඳි ගාන්න.

 

 

ඉන්පසු පොල් කිරි කෝප්ප 02 ත් දමා හොඳින් උකු වන විට කලින් මිශ්රණය බේක් කරගත් තැටියට දමන්න. තුනී කරන්න. ඉතිරි බිත්තරයේ සුදු මදය පමණක් වෙන්කර එය මඳක් බීට් කර බුරුසුවක් ආධාරයෙන් ටොපින් එක මත ග්ලේස් කරගන්න. නැවතත් ඔවන් එකේ තබා රන්වන් පැහැය වන තෙක් බේක් කරගන්න. නිවෙන්නට හැර ග්රේට් කරගත් චීස් ටිකක් උඩින් ඉසින්න. පිළිගන්වන්න.

 

 

 

 

 

 

by Kaushalya De Silva

Photo source : Internet

views

560 Views

Comments

arrow-up