ගාල්ල අධ්‍යාපන කොට්ඨාසයේ සියලුම පාසල් වසා දැමේ
For Sri Lankan's Overseas
Latest_News
calendar
DEC
06

ගාල්ල අධ්‍යාපන කොට්ඨාසයේ සියලුම පාසල් වසා දැමේ

ගාල්ල අධ්‍යාපන කොට්ඨාසයේ සියලුම පාසල් වසා දැමේ

කොරෝනා වසංගත තත්වය හේතුවෙන් ගාල්ල අධ්‍යාපන කොට්ඨාසයේ සියලුම පාසල් හෙට (07) සිට දින 03ක් වසා දැමිමට  තීරණය කල බව දකුණු පලාත් අධ්‍යාපන ලේකම් රංජිත් යාපා මහතා පවසනවා.

 

දකුණු පලාත් ආණ්ඩුකාර විලී ගමගේ මහතාගේ උපදෙස් මත එම තීරණය ගනු ලැබූ බවත් එම අධ්‍යාපන කොට්ඨාසයේ පාසල් නැවත ආරම්භ කරන දිනය පසුව දැනුම් දෙන බවත් යාපා මහතා වැඩිදුරටත් කීය.

 

එම කොට්ඨාශයට අයත් පාසැල් 26ක් මෙසේ වසා තැබෙන බවයි ඔහු වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ.

views

266 Views

Comments

arrow-up