ඕස්ට්‍රේලියාවේ කොවිඩ් රෙගුලාසි ලිහිල් කරයි
විදේශගත ඔබට
Latest_News
calendar
JUL
04

ඕස්ට්‍රේලියාවේ කොවිඩ් රෙගුලාසි ලිහිල් කරයි

ඕස්ට්‍රේලියාවේ කොවිඩ් රෙගුලාසි ලිහිල් කරයි

විදෙස් සංචාරකයන් සඳහා පනවා තිබූ කොවිඩ් රෙගුලාසි ලිහිල් කිරීමට ඔස්ට්‍රේලියානු රජය තීරණය කර තිබෙනවා.


ඒ අනුව මෙම සතියේ සිට ඕස්ට්‍රේලියාවට පැමිණ විදේශිකයන්ට කොවිඩ් එන්නත ලබා ගැනීම සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂණ නොකරන බවයි වාර්තා වන්නේ.


එමගින් කොව්ඩ් මර්දන එන්නත් කිරීමේ තොරතුරු ලබා නොදී ගුවන් සහ නෞකා වල සිටින මගීන්ට ඕස්ට්‍රේලියාවට ඇතුළුවීමට හා පිටවීමට හැකියාව පවතිනවා.

views

22 Views

Comments

arrow-up