මෙරටින් තවත් ආසාදිතයින් 215 හඳුනා ගනී
Latest_News
calendar
JAN
03

මෙරටින් තවත් ආසාදිතයින් 215 හඳුනා ගනී

මෙරටින් තවත් ආසාදිතයින් 215 හඳුනා ගනී

තවත් කොරෝනා අසාදිත පුද්ගලයින් 215 දෙනෙකු හඳුනාගෙන ඇති බව ජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කරනවා. එම පිරිසත් සමගින් මිනුවන්ගොඩ පෑලියගොඩ පොකුර 40, 844 දක්වා ඉහළ ගියා.

 

 

views

225 Views

Comments

subscribe
arrow-up