සංචාරකයින් ගෙන්වීමේ ක්‍රියාවලියේ වැරදි හේතුවෙන් රට බරපතල අනතුරක -හර්ෂ
For Sri Lankan's Overseas
Latest_News
calendar
JAN
03

සංචාරකයින් ගෙන්වීමේ ක්‍රියාවලියේ වැරදි හේතුවෙන් රට බරපතල අනතුරක -හර්ෂ

සංචාරකයින් ගෙන්වීමේ ක්‍රියාවලියේ වැරදි හේතුවෙන් රට බරපතල අනතුරක -හර්ෂ

සම්මත ක්‍රමවේදයට පරිභාහිරව සංචාරකයින් මෙරටට ගෙන්වා ගැනීමෙන් රට බරපතළ අනතුරකට මුහුණ දෙමින් සිටින බව සමගි ජන බලවේගයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ආචාර්ය හර්ෂ ද සිල්වා මහතා පවසනවා. සංචාරකයින් මෙරටට ගෙන්වීමේ නියමු ව්‍යාපෘතියේ සිදුව ඇති වැරදි හේතුවෙන් මේ වන විටත් අනතුරුදායක තත්ත්වයකට මුහුණ දිය හැකි බවයි මන්ත්‍රීවරයා පෙන්වා දෙන්නේ. සංචාරකයින් මෙරටට ගෙන්වා ගන්නේ නම් තාක්ෂණිකව විද්‍යාත්මකව පිළිඅරගෙන තිබෙන ක්‍රමවේදයට ගැන්වීම පමණක් සිදුකළ යුතු බවයි මන්ත්‍රීවරයා අවධාරණය කළේ. සංචාරකයින් මෙරටට ගෙනඑන ගුවන් ගමන් වාර 12 ඇති බවත් මේ වනවිට එයින් පැමිණ ඇත්තේ තුනක් පමණක් බවත් හර්ෂ ද සිල්වා මහතා කියා සිටිනවා.

views

520 Views

Comments

arrow-up