රටින් පලාගිය පියපුතු දෙපලකට වරෙන්තු
For Sri Lankan's Overseas
Latest_News
calendar
JUN
22

රටින් පලාගිය පියපුතු දෙපලකට වරෙන්තු

රටින් පලාගිය පියපුතු දෙපලකට වරෙන්තු

රුපියල් කෝටි 10කට ආසන්න මුදලක් වංචා කර රටින් පලාගිය පියපුතු දෙපලකට වරෙන්තු නිකුත් කිරීමට කොළඹ මහාධිකරණය අද තීන්දු කර තිබෙනවා.

 

ඒ අනුව පෞද්ගලික බැංකුවට මෙලෙස වංචා කර තිබූ ඔවුන් දෙපලට එක් අයෙකුට වසර දහය හමාර බැගින් බරපතල වැඩ සහිතව සිර දඬුවම් හා ‍රුපියල් 825,000 බැගින් වූ දඩද නියම කර තිබෙනවා.
 

views

14 Views

Comments

arrow-up