ව්‍යාපාරික ඔබට වැදගත් ජාත්‍යන්තර ගෙවීම් ක්‍රම
For Sri Lankan's Overseas
Latest_News
calendar
DEC
23

ව්‍යාපාරික ඔබට වැදගත් ජාත්‍යන්තර ගෙවීම් ක්‍රම

ව්‍යාපාරික ඔබට වැදගත් ජාත්‍යන්තර ගෙවීම් ක්‍රම

ජාත්‍යන්තර භාණ්ඩ විකිණීමේදී ඒ සඳහා ගෙවීම් කරනුයේ ජාත්‍යන්තර බැංකු පැවරුම්, ජාත්‍යන්තර විනිමය බිල් හෝ ණයවර ලිපි භාවිතයෙනි. ඔබත් ජාත්‍යන්තර ගනුදෙනු සිදු කරන ව්‍යාපාරිකයෙක් නම් එම ක්‍රම පිළිබඳව අවබෝධයෙන් සිටීම ඉතාමත් වැදගත්.

1. ජාත්‍යන්තර බැංකු පැවරුම් (International Bank Transfer)

ජාත්‍යන්තර ණය පැවරුම් සම්බන්ධයෙන් වූ එක්සත් ජාතීන්ගේ ආදර්ශ ප්‍රඥප්තිය විසින් ගැනුම්කරු ගෙන් විකුණුම්කරු වෙත ජාත්‍යන්තර බැංකු පද්ධතියක් හරහා අරමුදල් පැවරීමේ දී අනුගමනය කළ යුතු නියමයන් සහ ඊට පසුව ඇතිවන හිමිකම් සහ වගකීම් දක්වා ඇත. සරලව දක්වන්නේනම් ජාත්‍යන්තර පැවරුමක දී A නම් රටක යවන්නා විසින් වෙනත් B නම් වූ රටක බැංකුවකට ගෙවීම් කරන ලෙසට බැංකුවට නියම කරයි. කෙසේ වුවත් බොහෝ දුරට මෙහිදී අතරමැදි බැංකු කිහිපයක්ම සම්බන්ධ වෙයි. බොහොමයක් ණය පැවරුම් ප්‍රතිලාභියාගේ බැංකුවෙන් සහ උත්පාදක බැංකුවෙන් පමණක් නොව අතරමැදි බැංකු කිහිපයකින්ම සේවාවන් ලබා ගනී. එවැනි අවස්ථාවක ණය පැවරුමක් ආරම්භ කරන්නේ, උත්පාදකයා විසින් ඔහුගේ බැංකුවට කරනු ලබන ගෙවීම් නියෝගයක් උත්පාදක බැංකුවෙන් අතරමැදි බැංකුවටත්, අතරමැදි බැංකුවෙන් ප්‍රතිලාභියාගේ බැංකුවටත් අනුගත වීමෙනි.

 

 

 


2. ජාත්‍යන්තර විනිමය බිල් හෝ අණකර (International bills of exchange of Drafts)

එක්සත් ජාතීන්ගේ සම්මුතිය තුන් වන වගන්තියට අනුව ජාත්‍යන්තර විනිමය බිල්පතක් යනු ලිඛිත පත්‍රිකාවකි. එයට දායකයා වෙතට හෝ ඔහුගේ නියෝගයට අනුව නියම කරන අයෙකුට නිශ්චිත මුදල් ප්‍රමාණයක් ගෙවන ලෙසට අණකරු විසින් අණලද්දා වෙතට කරනු ලබන කොන්දේසි විරහිත නියෝගයක් ඇතුළත් වේ. එමෙන්ම ආදායකයාගේ ඉල්ලීම පරිදි හෝ නිශ්චිත කාලසීමාවකදී ගෙවීම, අදාළ දිනය සහ අණකරු අත්සන තිබිය යුතුයි. එය ජාත්‍යන්තර විනිමය බිලක් බවට පැහැදිලිව සඳහන් කළ යුතු බැවින් එහි "ජාත්‍යන්තර විනිමය බිල්පත" යන වචන සඳහන් විය යුතුයි. බිල්පතේ සඳහන් මුදල් ලබාගැනීමට එය නියම වේලාවට ගෙවීම් කිරීමට ඉදිරිපත් කළ යුතු වේ. එනම් බිල්පත දරන්නා විසින් එය අණ ලත් බැංකුවට ඉදිරිපත් කළ යුතුයි. විවිධ රටවල සිටින ගැනුම්කරුවන්ගෙන් මුදල් පහසුවෙන් ලබාගැනීමට විනිමය බිල්පත් යොදාගත හැක. ගෙවීම් කිරීමේදී විශේෂ ගැණුම් කරුවන් විසින් ගෙවීම් කළ බවට සනාථ කිරීම සඳහා සාක්ෂි වශයෙන් බිල්පත් ලබා ගනී. එබැවින් විනිමය බිල්පතක් ලදු පතක් වශයෙන් ද යොදා ගනී. විනිමය බිල් පතක් අගරු වුවහොත්, අණකරු විසින් ගෙවීම පෙළඹවීම සඳහා නීතිමය පියවර ගැනීමට එය යොදා ගනී.

3. ණයවර ලිපි (Letters of Credit)

අන්තර්ජාතික වෙළඳාමේ දී ගෙවීම් කිරීමේ ක්‍රමයක් ලෙස ණයවර ලිපි යොදා ගනියි. එය විකුණුම්කරුට අවදානම් රහිත මුදල් ලබාගැනීමේ ක්‍රමයක් ලෙස යොදාගත හැක. ඒ තුළින් විකුණුම්කරු විසින් පාදක විකුණුම් ගිවිසුමේ ඇතුළත් කොන්දේසිවලට අනුව ලිපියේ අඩංගු කරුණු සම්පූර්ණකර ඇති බවට සහතික කර ගත හැක. ණයවර ලිපියක හරය වන්නේ, නිකුත් කරන ලද බැංකුව විසින් නිශ්චිත ලියවිල්ලක් සඳහා ගෙවීම් කිරීමට ලබාදෙන පොරොන්දුවකි. විකුණුම්කරුට ලැබිය යුතු මුදල් ලබාගැනීමට ණය කාලය අවසන් වන තෙක් සිටින්නේ නැතිව ඉක්මනින් ඒවා ලබාගත හැක. මුදල් ලබා ගැනීම සඳහා විකුණුම්කරු විසින් ණයවර ලිපියේ ඇතුලත් කොන්දේසි සම්පූර්ණ කළ බව දැක්වෙන ලිපි ලේඛන ඉදිරිපත් කළ යුතුය. සාමාන්‍යයෙන් ණයවර ලිපි පිළියෙල කිරීමට සහ සංවිධානය කිරීමට වැඩි කාලයක් ගත වේ. පරිපාලන වශයෙන් කරදරකාරී බවින් වැඩියි. කෙසේ වුවත් මුදල් නොගෙවීමේ අවදානම වැඩි නම් හෝ නොදන්නා ගැනුම්කරුවෙක් සමග මුල් වරට ගනුදෙනු කිරීමේදී ණයවර ලිපි අත්‍යවශ්‍යවේ.

 

 

by Sachini Sooriyaarachchi

Photo Source: Internet

 
views

281 Views

Comments

arrow-up